דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפותבאבטחת חלקת גדולי האומה

04.01.76.03

60,000
בשנת 2004 תקציב השתתפותבאבטחת חלקת גדולי האומה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)