דלג לתוכן עיקרי
04.01.73

המרכז לשרותי התנדבות

תקציב מאושר: 567,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2001 תקציב המרכז לשרותי התנדבות הוא ₪591,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪567,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪50,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪617,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪617,000 (100%)

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪806,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2001.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?