דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב השת' אפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-20,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪-20,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)