דלג לתוכן עיקרי
04.01.63.07

השתתפות אפוטרופוס

תקציב מאושר: -20,000
תקנה תקציבית בתכנית מפעלים חינוכיים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות אפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-20,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?