דלג לתוכן עיקרי
04.01.62.48

השת' האפוטרופוס

תקציב מאושר: -40,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות האפוטרופוס כללי (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב השת' האפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-40,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪-30,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)