דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב השתתפות הפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-40,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)