דלג לתוכן עיקרי
04.01.61.08

השתתפות משרדי הממשלה בקניות

תקציב מאושר: -2,402,000
תקנה תקציבית בתכנית מחקרים שונים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות משרדי הממשלה בקניות הוא ₪-2,402,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪-943,456
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)