דלג לתוכן עיקרי
04.01.61

מחקרים שונים

תקציב מאושר: 2,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב מחקרים שונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,402,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,404,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪2,404,000 (100%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪220
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?