דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב מחקרים שונים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,402,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,404,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪2,404,000 (100%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪220
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?