דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב ועדת טירקל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,579,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,002,000 (55.94%)
  • רכש וקניות: ₪1,577,000 (44.06%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪5,054,631
תחת סעיף זה מוקצים 63 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?