דלג לתוכן עיקרי
04.01.14.09

העסקת סטודנטים

תקציב מאושר: 42,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהלת השירות האזרחי (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב העסקת סטודנטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪42,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2009 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)