דלג לתוכן עיקרי
04.01.12.60

רזרבה להתשתתפויות

תקציב מאושר: 75,167,000
תקנה תקציבית בתכנית המינהלה לפרוייקטים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב רזרבה להתשתתפויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪75,167,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?