דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד התיירות בפיתוח שער המוגרבים

04.01.12.40

-1,000,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד התיירות בפיתוח שער המוגרבים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?