דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הבינוי והשיכון - החלטת ממשלה 3855

04.01.11.54

4,000,000
בשנת 2011 תקציב השתתפות במשרד הבינוי והשיכון - החלטת ממשלה 3855 הוא ₪4,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?