דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪362,212,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪762,443,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪23,370,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪785,813,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,210,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪228,342,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪134,869,000 (17.16%)
  • תמיכות והעברות: ₪108,949,000 (13.86%)
  • רכש וקניות: ₪476,606,000 (60.65%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪444,616,519
תחת סעיף זה מוקצים 240.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,966 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?