דלג לתוכן עיקרי
03.01.02.08

אבטחת שר החינוך

תקציב מאושר: 3,300,000
תקנה תקציבית בתכנית אבטחת שרים (תחת תחום חברי הממשלה בסעיף חברי ממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אבטחת שר החינוך הוא ₪2,950,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪4,307,856
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)