דלג לתוכן עיקרי
02.05.01.02

השתתפות בהרחבת הכנסת

תקציב מאושר: 10,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תוספת מבנה (תחת תחום תוספת מבנה בסעיף הכנסת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב השתתפות בהרחבת הכנסת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪250,239
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)