דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב ביטחון הוא ₪130,293,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪19,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪109,580,000 (84.1%)
  • רכש וקניות: ₪20,713,000 (15.9%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪90,663,668
תחת סעיף זה מוקצים 258 תקני כח אדם , ובנוסף 96 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?