דלג לתוכן עיקרי
02.03.04

הוצאות עובדי הכנסת

תקציב מאושר: 330,662,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות הכנסת בסעיף הכנסת.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב הוצאות עובדי הכנסת הוא ₪330,662,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪324,118,000 (98.02%)
  • רכש וקניות: ₪6,544,000 (1.98%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪248,144,660
תחת סעיף זה מוקצים 677 תקני כח אדם , ובנוסף 720 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?