דלג לתוכן עיקרי
02.03.02.08

ארועים בתשלום בכנסת - הכנסות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קשרי חוץ טקסים וקרנות (תחת תחום פעולות הכנסת בסעיף הכנסת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב ארועים בתשלום בכנסת - הכנסות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?