דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פסקי דין בית המשפט העליון

02.03.01.09

30,000
בשנת 2001 תקציב פסקי דין בית המשפט העליון הוא ₪30,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪25,823
תקציב זה פעיל בין השנים: 2000 - 2001.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)