דלג לתוכן עיקרי
02.01.04.04

השתתפות בשירות בתי הסוהר

תקציב מאושר: 172,000
תקנה תקציבית בתכנית בטחון (תחת תחום הכנסת בסעיף הכנסת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב השתתפות בשירות בתי הסוהר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪172,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?