דלג לתוכן עיקרי
02.01.01.02

אשל, נסיעות והקצבות

תקציב מאושר: 7,424,000
תקנה תקציבית בתכנית חברי הכנסת (תחת תחום הכנסת בסעיף הכנסת).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב אשל, נסיעות והקצבות הוא ₪6,950,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,424,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?