דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסת הוא ₪1,033,116,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪180,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪140,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪698,198,000 (67.58%)
  • רכש וקניות: ₪332,578,000 (32.19%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪760,986,675
תחת סעיף זה מוקצים 935 תקני כח אדם , ובנוסף 816 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?