דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסת הוא ₪992,116,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪180,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,428,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪646,360,000 (65.15%)
  • רכש וקניות: ₪344,356,000 (34.71%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪760,986,675
תחת סעיף זה מוקצים 935 תקני כח אדם , ובנוסף 816 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?