דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב נשיא המדינה הוא ₪71,237,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,829,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪39,458,000 (55.39%)
  • רכש וקניות: ₪29,672,000 (41.65%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪76,477,090
תחת סעיף זה מוקצים 76.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?