דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתייקוריות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪140,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?