דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב נשיא המדינה ולשכתו הוא ₪42,244,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪61,904,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪63,904,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪24,629,000 (38.54%)
  • תמיכות והעברות: ₪19,000 (0.03%)
  • רכש וקניות: ₪35,347,000 (55.31%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪46,120,411
תחת סעיף זה מוקצים 42 תקני כח אדם , ובנוסף 329 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?