דלג לתוכן עיקרי
00.94.01.01

מיקדמה למימון חוב לב"י

הכנסות: 1,730,000,000
תקנה הכנסתית בתכנית מקדמה למימון חוב לב"י (תחת תחום מקדמה למימון חוב לב"י בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תחזית הכנסות מיקדמה למימון חוב לב"י היא ₪1,730,000,000. סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)