דלג לתוכן עיקרי
00.90.80.01

הלוואות אחרות

הכנסות: 11,873,186,000
תקנה הכנסתית בתכנית הלוואות אחרות (תחת תחום מילוות ומענקים מחו"ל בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תחזית הכנסות הלוואות אחרות היא ₪11,873,186,000.
ההכנסות בפועל בשנת 2005 עמדו על ₪12,104,587,336
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)