דלג לתוכן עיקרי
00.90.60

מילווה מגרמניה

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום מילוות ומענקים מחו"ל בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תחזית הכנסות מילווה מגרמניה לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?