דלג לתוכן עיקרי
00.90.40

מילוות ומענקים מארה"ב -

הכנסות: 4,140,000,000
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום מילוות ומענקים מחו"ל בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תחזית הכנסות מילוות ומענקים מארה"ב - היא ₪4,140,000,000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?