דלג לתוכן עיקרי
00.84.01.01

מלוות העצמאות והפיתוח

הכנסות: 4,970,000,000
תקנה הכנסתית בתכנית מלוות העצמאות והפיתוח (תחת תחום מלוות חוץ בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תחזית הכנסות מלוות העצמאות והפיתוח היא ₪4,970,000,000.
ההכנסות בפועל בשנת 2022 עמדו על ₪5,165,192,152
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)