דלג לתוכן עיקרי
00.83.02.01

אג"ח מיועדות-חברות ביטוח

הכנסות: 4,696,000,000
תקנה הכנסתית בתכנית מלוות לא סחירים (תחת תחום מלוות פנים בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תחזית הכנסות אג"ח מיועדות-חברות ביטוח היא ₪4,696,000,000.
ההכנסות בפועל בשנת 2018 עמדו על ₪4,232,904,145
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 2007 - 2019.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)