דלג לתוכן עיקרי
00.82.01

הכנסה מאמיסיות והפקדות

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום הכנסה מאמיסיות והפקדות בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תחזית הכנסות הכנסה מאמיסיות והפקדות לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?