דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות הון אחרות

00.76.01.01

-
בשנת 2006 תחזית הכנסות הכנסות הון אחרות לא הוקצתה. סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)