דלג לתוכן עיקרי
00.75.01.01

מכירת חברות ממשלתיות

הכנסות: 4,500,000,000
תקנה הכנסתית בתכנית מכירת חברות ממשלתיות (תחת תחום הכנסות הון בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תחזית הכנסות מכירת חברות ממשלתיות היא ₪4,500,000,000.
ההכנסות בפועל בשנת 2006 עמדו על ₪2,725,508
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)