דלג לתוכן עיקרי
00.73.01

הפרשות לפנסיה - חברות

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום הפרשות לפנסיה - חברות בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תחזית הכנסות הפרשות לפנסיה - חברות לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?