דלג לתוכן עיקרי
00.51.03.01

גביית קרן- גורמים שונים

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית גביית קרן- גורמים שונים (תחת תחום גביית קרן בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תחזית הכנסות גביית קרן- גורמים שונים לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?