דלג לתוכן עיקרי
00.51.03

גביית קרן- גורמים שונים

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום גביית קרן בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תחזית הכנסות גביית קרן- גורמים שונים לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?