דלג לתוכן עיקרי
00.51.02.02

גביית הצמדה-קרן משכנתאו

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית גביית קרן - מח' הגבייה (תחת תחום גביית קרן בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תחזית הכנסות גביית הצמדה-קרן משכנתאו לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?