דלג לתוכן עיקרי
00.51.02

גביית קרן - מח' הגבייה

הכנסות: -
תכנית בהכנסות המדינה - תחת תחום גביית קרן בסעיף הכנסות המדינה.
לרוב כוללת הכנסות מפעילות מרכזית אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תחזית הכנסות גביית קרן - מח' הגבייה לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?