דלג לתוכן עיקרי
00.48

הכנסה מיועדת מעל האומדן

הכנסות: -
תחום פעילות בהכנסות המדינה - תחת סעיף הכנסות המדינה.
בשנת 2020 תחזית הכנסות הכנסה מיועדת מעל האומדן לא הוקצתה.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?