דלג לתוכן עיקרי
00.47.01.15

החזר זכות גימלה

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות שונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תחזית הכנסות החזר זכות גימלה לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?