דלג לתוכן עיקרי
00.47.01.13

הכנסות מתרומות

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות שונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תחזית הכנסות הכנסות מתרומות לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?