דלג לתוכן עיקרי
00.47.01.13

תרומות

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות שונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תחזית הכנסות תרומות לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?