דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מעמלות סיכון

00.47.01.10

-
בשנת 2015 תחזית הכנסות הכנסות מעמלות סיכון לא הוקצתה.
ההכנסות בפועל בשנת 2014 עמדו על ₪11,638
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)