דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מעמלות סיכון

00.47.01.10

-
בשנת 1999 תחזית הכנסות הכנסות מעמלות סיכון לא הוקצתה.
ההכנסות בפועל בשנת 1998 עמדו על ₪2,349
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)