דלג לתוכן עיקרי
00.47.01.07

בונוס "מתמיד" מאל-על

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות שונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תחזית הכנסות בונוס "מתמיד" מאל-על לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?