דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מהפרשי שער

00.47.01.06

-
בשנת 2020 תחזית הכנסות הכנסות מהפרשי שער לא הוקצתה.
ההכנסות בפועל בשנת 2019 עמדו על ₪37,574
סעיף הכנסה זה פעיל בין השנים: 1997 - 2020.

איך ההכנסה בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי ההכנסה לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)