דלג לתוכן עיקרי
00.47.01.06

הכנסות מהפרשי שער

הכנסות: -
תקנה הכנסתית בתכנית הכנסות שונות (תחת תחום הכנסות שונות בסעיף הכנסות המדינה)
כוללת הכנסה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תחזית הכנסות הכנסות מהפרשי שער לא הוקצתה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?